Beroende på restriktioner har vi ingen planerad utställnng för 2021 ännu.

Berättelsen om Smidesmuseet
År 2008 inleddes omstrukturering av smidesmuseet i Gislövs skola och samlingarna arkiverades i Simrishamn. I samverkan med Regionmuseet i Kristianstad och Region Skåne påbörjades arbetet med att omvandla smidesmuseet till ett skånskt byggnadsvårdscentrum.
År 2011 öppnade åter smidesmuseet men nu i anslutning till smedjan. Det lilla utrymmet, ca 20 kvm, kan erbjuda små, begränsade utställningar. Sådana har gjorts med olika teman med föremål som lånats ur samlingarna av Österlens museum. 

Varmt Välkomna!