Sommarens Utställning 2019 - Berättelse om smedjan och smidesmuseet 

Sommaren 2019 visas i det lilla museet bredvid smedjan  en berättelse om smedjan och smidesmuseet samt en nytagen fotoserie om vad smeden gör. Invigning sker lördagen den 6/7 kl. 13. Smedjan och museet har öppet varje lördag och söndag från 6/7 till  11/8 kl. 13 - 16. Olika smeder gästar smedjan vid varje tillfälle.

Utställningen är producerad av Eva Ohlsson Sax och Gunnel Pettersson, medlemmar i Gislövs smidesmuseum och byagille.

Berättelsen om Smidesmuseet
År 2008 inleddes avvecklingen av smidesmuseet i Gislövs skola. I samverkan med Regionmuseet i Kristianstad och Region Skåne påbörjades arbetet med att omvandla smidesmuseet till ett skånskt byggnadsvårdscentrum.
År 2011 öppnade åter smidesmuseet men nu i anslutning till smedjan. Det lilla utrymmet, ca 20 kvm, kan endast erbjuda små, begränsade utställningar. Sådana har gjorts med olika teman med föremål som lånats av Österlens museum. Här har visats saxar, äldre smide, hammare, fönsterbeslag och vindflöjlar.

Varmt Välkomna!