Bli medlem i Smidesmuseet!
Smidesmuseet är en ideell förening som startades av en samling eldsjälar, som ville vårda och visa sin egen smideshistoria. Det är till stor del tack vare alla våra medlemmar som vi kan evenemang varje år. Med dig som medlem kan vi tillsammans göra ännu mer! Som medlem får du möjlighet att:

- Engagera dig i en viktig verksamhet 
- Gynna bygemenskapen
- Bevara bysmedjan och de gamla skolbygnaderna
- Vara med i föreningens evenemang så som den årliga grillfesten.

Priser och praktisk information:
Medlemskapet kostar 200kr ,familj 300 kr per år.

För att bli medlem kontakta
Tuve 0709 20 28 48, eller Per Erik 0708 94 53 94.
Eller mail :  per-erik.holmgren@hush.se