Gislöv
Några av de äldsta ortsnamnen slutar på -löv. Namn som slutar på -löv var vanliga mellan ungefär 200 e.Kr fram till vikingatiden.  Från början hette inte efterleden –löv, utan –lev, och har med såväl danskans levne som med engelskans leave att göra. Ortnamn som slutar på –löv har alltså med verbet ”lämna” att göra, kanske att man lämnade över gården till en annan.

Det som föregår –löv i ortnamnet är ofta egennamn, i Odarslöv så är det t.ex. mansnamnet Ottar som under tidens gång förvandlats till Odar. Troligtvis är Gislöv således en sammansättning av egennamnet Gis och efterleden -löv.